Ny plattform for hjemmesiden

Publisert av Kjell Bråten den 08.09.20. Oppdatert 09.07.21.
Hjemmesiden til klubben (rootes.no) er nå flyttet over til ny plattform. Dette er i henhold til en planlagt forenkling av driften rundt hjemmesiden. Målet er at dette skal resultere i bedre og raskere informasjonflyt til medlemmene.