Om Rootes Car Club Norway

Rootes Car Club Norway arbeider for å bevare et viktig kapittel i norsk/britisk motorhistorie.

Rootes konsernet produserte de engelske bilmerkene Hillman, Humber, Sunbeam, Singer, Commer og Karrier. Brødrene Rootes begynte rundt 1930 å kjøpe opp andre bilfabrikanter som var i vanskeligheter. De hadde store oppgangstider på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Da sviktet økonomien, og i 1964 kjøpte Chrysler seg inn i konsernet. I 1967 tok de over hele konsernet og drev det videre til slutten av 70-tallet. Chrysler greide heller ikke å drive lønnsomt, og alle de gamle Rootes-bilmerkene forsvant. Sammenlignet med mange andre bilmerker er Rootesbilene sjeldne i Norge i dag. Som samleobjekter har deres status vist en klart stigende tendens de senere årene. Vi håper og tror vår klubb har bidratt til denne utviklingen.

Rootes Car Club Norway ble stiftet 6. oktober 1990 på Lygnasæter. Det var de to ildsjelene Geir Aspheim og Harald Marthinsen som hadde ideen og som la ned et stort arbeide med å spore opp eiere av Rootes-biler og senere samle dem. Til dette konstituerende møtet deltok 23 personer. Nyheten om at det var dannet en klubb for eiere av Hillman, Humber, Sunbeam, Sunbeam-Talbot, Commer og Karrier bredt om seg, og utpå nyåret hadde klubben allerede 65 medlemmer.

Klubben lever fortsatt i beste velgående og ved utgangen av 2021 hadde vi 274 medlemmer og økonomien er god. Det finnes tilsvarende klubber i Sverige og Danmark. Vi arrangerer felles årlige nordiske treff der arrangementet rullerer mellom klubbene. I 2022 er det vi som arrangerer dette nordiske treffet.