Navnet er en forkortelse av Commercial Cars Limited, som startet produksjon av biler i 1903. I 1926 ble fabrikken kjøpt opp av Humber Ltd, og skiftet da navn til Commer Cars. Humber og Commer ble overtatt av ROOTES Ltd. i 1928.

Bilder av Commer modeller