Rooteskonsernet ble grunnlagt av familien Rootes etter første verdenskrig. Under og etter depresjonen i slutten av tjueårene, kjøpte Rootes flere gamle engelske bilfabrikker. Felles for disse var at de ikke hadde klart omstillingen til masseproduksjon.
Fra 1932 oppnådde Rootes suksess med sine nye, populære familiebiler. Spesielt med Hillman Minx, som faktisk ble produsert sammenhengende i mer enn 38 år. Samtidig ble det produsert store biler og flere sportsbiler. Alle med navn hentet fra de oppkjøpte fabrikker. Samtlige ble produsert i Coventry distriktet.
Under den annen verdenskrig ble produksjonen lagt om til krigsmateriell, hvor Rootes bl.a. fremstilte fly, pansrede kjøretøyer og motorer. Etter krigen gjenopptok man produksjonen av førkrigsmodellene og først i 1948/49 kom de første virkelig nye bilmodellene fra Rootes på markedet.
I 1960 fattet Rootes sin endelig beslutningen om å bygge en helt ny fabrikk i Skottland. Fabrikken skulle produsere Hillman Imp. Dette var ingen enkel beslutning siden hovedkonkurrenten til Imp var den suksessfulle Mini fra Morris / Austin med produksjon på opp mot 150.000 biler per år. Fabrikken som ble innviet i mai 1963 ble finansiert med en store offentlige lån. Problemer med streiker, tøffe avdrag og renter var ille nok, men da den største underleverandøren ble kjøpt opp av BMC / BLMC, måtte Rootes innhente mer kapital for å kunne drive videre. Pengene fikk de fra Chrysler i 1964. Dette til tross gikk produksjonen med tap og det endte med at Chrysler overtok hele Rooteskonsernet i 1967.