Karrier Motor Ltd. i Huddersfield ble grunnlagt i 1920 og var basert på firmaet Clayton & Co. fra 1907.
Karrier bygget på samme måte som Commer kommersielle kjøretøyer. Karrier ble best kjent for sine lastebiler og maskiner beregnet for byer og kommuner som for eksempel, spyle- og sugevogner, feiemaskiner og søppelbiler.
Karrier var tidlig ute og leverte biler med tipp allerede i 1909. Karrier konsentrerte seg hovedsakelig om spesialbiler på lette chassier. Dog leverte de også tyngre lastebiler og busser.