Om Rootes Car Club Norway

Rootes Car Club Norway arbeider for å bevare et viktig kapittel i norsk/britisk motorhistorie.

Rootes konsernet produserte de engelske bilmerkene Hillman, Humber, Sunbeam, Singer, Commer og Karrier. Brødrene Rootes begynte rundt 1930 å kjøpe opp andre bilfabrikanter som var i vanskeligheter. De hadde store oppgangstider på 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Da sviktet økonomien, og i 1964 kjøpte Chrysler seg inn i konsernet. I 1967 tok de over hele konsernet og drev det videre til slutten av 70-tallet. Chrysler greide heller ikke å drive lønnsomt, og alle de gamle Rootes-bilmerkene forsvant. Sammenlignet med mange andre bilmerker er Rootesbilene sjeldne i Norge i dag. Som samleobjekter har deres status vist en klart stigende tendens de senere årene. Vi håper og tror vår klubb har bidratt til denne utviklingen.